Megfelelőség (Compliance) és Adatkezelés (Data Privacy)

A megfelelőség és a törvényi előírásoknak megfelelő adatkezelés a Kontron Csoport vállalati kultúrájának egyik alapértéke. Nagyra értékeljük alkalmazottainkat, ügyfeleinket, beszállítóinkat, üzleti partnereinket és befektetőinket, és elkötelezettségünk megingathatatlan vállalatcsoportunk integritása iránt.

Szállítói magatartási kódexünk szabályozza a vállalatunk üzleti magatartását meghatározó elveket és irányelveket, előírja működésünk jogi követelményeit. Ugyanebben a dokumentumban tisztáztuk a követelményeket és elvárásokat közvetlenül beszállítói és üzleti partnereink felé is. A Kontron elvárja üzleti partnereitől, hogy megfeleljenek a Szállítói magatartási kódexünkben meghatározott követelményeknek, akár a kódexünk tartalmának elfogadásával és/vagy a megfelelőségi irányelvek és értékek összehasonlítható – de semmiképpen sem kevésbé következetes – katalógusának a saját Magatartási Kódexén keresztül történő megadásával, valamint az annak való megfelelés megfelelő intézkedésekkel történő biztosításával.

A Kontron átfogó Compliance keretrendszerrel rendelkezik, amelynek Compliance menedzsere közvetlenül az igazgatótanácsnak tartozik beszámolási kötelezettséggel. A megelőző és ellenőrző intézkedések, mint például a képzés és az auditálás, a beszállítói minősítés a Kontron Compliance alapelveinek, gyakorlatának részét képezik. A Compliance keretrendszert visszaélés-bejelentési rendszer egészíti ki. Az alkalmazottaknak, üzleti partnereknek, de harmadik feleknek is lehetőségük van arra, hogy bármikor jelentsék a szabálytalan viselkedést – akár névtelenül is. Etikai kódexünk kötelezettséget vállal arra, hogy nem tolerálja a jogsértéseket, és zéró toleranciát tanúsít a szabálysértésekkel szemben. A bejelentett szabálysértéseket kivizsgáljuk, és ha a szabálysértés megerősítést nyer, a Kontron megteszi a megfelelő intézkedéseket.

Fontosnak tartjuk, hogy ne engedjünk a korrupciónak és példát mutassunk ebben mind dolgozóinknak, mind partnereinknek. A Kontron Korrupció elleni szabályzata ezen alapelveket és iránymutatásokat tartalmazza.

Végül pedig fontosnak tartjuk, hogy megfeleljünk a törvényekben megfogalmazott Adatkezelési és adatvédelmi rendelkezéseknek és útmutatásoknak és biztosítsuk minden érintett számára a személyes adatihoz kapcsolódó jogaikat. Ezen útmutatásokat és szabályokat tartalmazzák a különböző területekre vonatkozó adatkezelési tájékoztatóink.

Scroll to Top