1. Adatkezelési tájékoztató

1.1. A Tájékoztató célja

A Jelen Tájékoztató célja, hogy a www.kontron.hu weboldal (továbbiakban:  Weboldal) tulajdonosa a Kontron Hungary Kft. (továbbiakban: Adatkezelő) a Weboldalon megvalósuló személyes adatkezelésről és a Weboldal használata során irányadó adatvédelmi szabályokról előzetes, részletes és közérthető tájékoztatást adjon és tartson fenn, hogy azok a természetes személyek – akik a Weboldalt használják, illetve akiknek az adatai a Weboldalon keresztül kezelésre kerülnek (továbbiakban: Felhasználó, Érintett) – az adatkezelés részleteit és az adatvédelmi szabályokat megismerhessék, és azok ismeretében dönthessenek az adatkezelési és adatvédelmi feltételek elfogadásáról, a Weboldal különböző szolgáltatásai igénybevételéről az Európai Parlament és a Tanács „a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)” szóló (EU) 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel összhangban.

Az Adatkezelő egyes aloldalain nyújtott szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. Amennyiben ilyen szolgáltatást kíván igénybe venni az aloldali regisztráció és ahhoz kapcsolódó adatkezelés további feltételeit az aloldal tájékoztatójában találja.

A Tájékoztató a Weboldalra vonatkozik, azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Weboldal tartalmaz olyan linkeket, hiperhivatkozásokat, amelyek más internetes honlapokra (pl. a Partnerek weboldalaira) irányítják a látogatókat.

Egyéb weboldalakhoz csak a hozzáférést biztosítjuk, azonban azok nem az Adatkezelőhöz tartozó oldalak, ezért azokra vonatkozóan nem vállalunk semmilyen felelősséget és a Felhasználó felelőssége a megfelelő előzetes tájékozódás azon weboldalak használati és adatkezelési feltételeiről.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató a Weboldal használatának elválaszthatatlan részét képezi és mindenkori aktuális verziója elérhető a Weboldal láblécében és a felugró ablakban feltüntetett linken keresztül. A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt és külön nem definiált fogalmak az érintett jogszabályi meghatározás szerinti tartalommal bírnak.

Ön az www.kontron.hu Weboldal aktuális verzióját látja jelenleg, azonban legnagyobb gondosságunk mellett is előfordulhat, hogy általunk már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archivált korábbi weboldallal és tartalommal találkozik. Ezek eltávolítása a keresőoldal működtetőjének felelőssége, amiért felelősséget vállalni nem tudunk.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jelen Adatvédelmi Tájékoztatást, majd annak elolvasását és megértését követően döntsön az adatkezelési hozzájárulása megadásáról! Kérdés esetén forduljon bizalommal az Adatkezelőhöz a megadott elérhetőségeken.

2. Adatkezelési tájékoztató

2.1. Az Adatkezelő lényeges adatai

Adatkezelő/Szolgáltató neve: Kontron Hungary Kft.
Székhelye és postai címe: 2040 Budaörs, Puskás Tivadar út 14.
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-119660
Adószáma: 11779177-2-44
Honlapjának címe: www.kontron.hu
Adatvédelmi tisztviselő neve: dr. Gaál Gergely
E-mail címe:
Bejelentkezésekre szolgáló csoportos e-mail cím:
E-mail címe:
Telefonszám: +36 1 371 8000

2.2. Tájékoztatás „sütik” (cookie) használatáról

A Weboldal működése során többféle sütit és automatizálási elemet használunk.

Ezek egy része olyan saját süti, mely nélkülözhetetlen a Weboldal megfelelő működéséhez (a navigáláshoz, alapvető funkciók működéséhez), ezért az Ön által igénybe venni kívánt alapszolgáltatásokra tekintettel használatuk hozzájárulást nem igényel.

Másik részük egyéb (pl. marketing, forgalom elemzés) a szolgáltatás nyújtásától eltérő célokat szolgál, és ezért használatuk az Ön hozzájárulásától függ. Azon sütik esetében, melyek kifejezetten egy Ön által kért funkció igénybevételéhez kapcsolódnak, a hozzájárulás kérésével együtt megjelenik a belinkelt tájékoztatás is a süti-használat engedélyezéséről. Ilyen sütik esetén az Érintett addig nem férhet hozzá az adott tartalomhoz/funkcióhoz, amíg nem nyilatkozik a hozzájáruláson alapuló sütik elfogadásáról.

A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltető ezen adatokat nem kapcsolja össze más, személyes adatokkal.

A Weboldal bejelentkezés esetén ú.n. session ID-t küld (PHPSESSID cookie), ami az oldal elhagyásakor automatikusan törlődik.

Az Adatkezelő által a Weboldalon használt saját sütik és a rájuk vonatkozó tájékoztatás:

A Weboldalon nem alkalmazunk olyan sütiket, amelyek harmadik személyek részére az Ön felhasználói hozzájárulása nélkül automatikusan adatot gyűjtenek.

Cookie neve Funkciója Időtartama Adatkezelés célja Jogalap
.AspNet.ApplicationCookie Technikai cookie. Elengedhetetlen a weboldal működéséhez, Azonosításhoz szükséges tokent tárol. Session szintű (A böngészési munkamenet végén) A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
ASP.NET_SessionId Technikai Cookie.  Elengedhetetlen a weboldal működéséhez. A .NET keretrendszer állítja be, hogy rögzítse a felhasználó aktuális munkamenetét az oldalkérések között. Nem tartalmaz semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. Session szintű (A böngészési munkamenet végén) A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
_culture Technikai cookie. Azt tartja nyilván, hogy az oldal használati nyelv van-e felhasználva. 5 karakteres nyelvi kódot tárol. 1 év A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
regsite Technikai cookie. Azt tartja nyilván, hogy melyik regisztrációs oldalt nézzük éppen. A regisztrációs site stiring kódját tárolja. Session szintű (A böngészési munkamenet végén) A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
em_cdn_uid Technikai cookie. Azt méri, hogy hányszor használtak fel egy harmadik féltől származó beágyazott elemet.
Ip címet, böngésző információkhoz kapcsolódó adatokat tart nyilván.
Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el:ttps://embed.ly/legal/privacy
1 év (https://embed.ly/legal/privacy) A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
aCookies Saját technikai cookie azt tárolja hogy rákattintottunk-e már a cookie elfogadása gombra. Állandó A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Google Analytics Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez. 2 év A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
_ga-GoogleAnaltics Az oldal látogatottságának mérése, az oldal felhasználási módjainak megfigyelése.
_ga – ügyfél azonosító
_gid, AMP_TOKEN, _gac_<property-id> – Generált azonosítók a user és a kampányok azonosítására
Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://policies.google.com/privacy
2 év A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
GoogleTagManager Az oldal látogatottságának mérésére, valamint az oldal felhasználási módjainak megfigyelésére szolgál. Ez több cookie-t is tartalmazhat. A Google Tag Manager a szabványos HTTP-kérelmi naplókban szereplő adatokon kívül – amelyek a beérkezéstől számított 14 napon belül törlődnek – nem gyűjt, nem tárol és nem oszt meg semmilyen információt a látogatók tulajdonságairól, beleértve a meglátogatott oldalak URL-címét. Nem gyűjt adatot a felhasználók IP-címeiről vagy bármely felhasználó-specifikus azonosítóról, amely egy adott személyhez köthető.
_ga – ügyfél azonosító
_gid, AMP_TOKEN, _gac_<property-id> – Generált azonosítók a user és a kampányok azonosítására
Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://policies.google.com/privacy
_ga 2 év
_gid 24 óra
_ga_<container-id> 2 év
_gac_gb_<container-id> 90 nap
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage
A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
FacebookPixel- Az oldal látogatottságának mérésére, valamint az oldal felhasználási módjainak megfigyelésére szolgál. Adatokat, amelyeket gyűjt: Http fejlécek és minden ami a http fejlécekben szerepel (IP-címek; a webböngészőre, az oldal helyére, a dokumentumra, a hivatkozóra és a weboldalt használó személyre vonatkozó információk), Pixel specifikus adat (pixel iD és Facebook cookie), Gombra kattintási adat (Tartalmazza a webhely látogatói által kattintott gombokat, a gombok feliratait és a gombok kattintásának eredményeként meglátogatott oldalakat), Opcionális értékek (A fejlesztők és a marketingesek opcionálisan választhatják, hogy a konverziókövetésen keresztül további információkat küldenek a látogatásról), Formanyomtatvány mező nevek (Tartalmazza a weboldal mezőinek neveit, mint például e-mail, cím, vásárolt termék vagy szolgáltatás mennyiségét. A mezők értékei nem kerülnek rögzítésre, csakis akkor, hogyha az Advanced Matching vagy a konverziókövetés részeként tartalmazza)
Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142
https://www.facebook.com/business/help/471978536642445?id=1205376682832142 A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
AdobeLaunchManager Az oldal látogatottságának mérésére, valamint az oldal felhasználási módjainak megfigyelésére szolgál. A gyűjtött adatelemek típusát a kiterjesztés határozza meg. A core kiterjesztés a következő adatelemeket tartalmazza: Cookie (A cookie neve mezőben bármely rendelkezésre álló domain cookie-ra lehet hivatkozni), Egyedi kód, DOM attribútum, Helyi tárolás, Oldal információk (URL, tulajdonos név, elérésinév, protokol, hivatkozó, cím) Látogatói viselkedés (nyitóoldal, forgalom, eltöltött percek az oldalon, munkamenetek száma, új látogató stb) Beépített adatelemek: URI, protokol, hostname. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://experienceleague.adobe.com/docs/launch/using/ui/data-elements.html?lang=en#data-element-usage A launch configurátorba beállított érték Default 2 év A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Cookie_notice_accepted Adatvédelmi szabályzat elfogadása, Felhívja a figyelmet a cookiekra és az adatvédelmi szabályzat elfogadására kér. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://dfactory.eu/docs/cookie-notice/ Állandó A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
PHPSESSID Munkamenet azonosítására szolgál, a használat célja a felhasználóhoz tartozó böngészési adatok azonosítása a munkamenet során munkamenet A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
Eform-submission-101 A regisztrációkhoz szükséges adatokat gyűjti, használatának célja az adott cél érdekében gyűjtött olyan adatok felvétele, ami a további kapcsolattartáshoz szükséges. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el:https://eform.live/ Állandó A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
Contact 7 form Adatokat továbbít, használatának célja az adott cél érdekében gyűjtött olyan adatok továbbítása az oldal tulajdonosához. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://contactform7.com/ Állandó A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
TSxxxxxxxx ASM Main – munkamenet azonosítás. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://support.f5.com/csp/article/K6850 1 óra A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
TSxxxxxxxxd ASM Feature. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://support.f5.com/csp/article/K6850 1 óra A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
TSxxxxxxxxd ASM Frame – workflow. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://support.f5.com/csp/article/K6850 1 óra A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
TSPD_101 ASM Proactive – Bot defense és DoS defense, kliens challenges. Bővebb információ az alábbi weblapon érhető el: https://support.f5.com/csp/article/K6850 1 óra A honlap megfelelő működésének biztosítása A GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek
Facebook Connect A Facebook követőkód, amely megmutatja, hogy az kontron.hu weboldalra mennyi látogató érkezett a Facebookon keresztül. A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616 Állandó A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Mailerlite Email küldő szolgáltatás miatt használt. Segítségével az oldalba importált adatalapról automatikusan a mailerlite rendszerbe tudnak kerülni az adatok.  https://www.mailerlite.com/gdpr-compliance Állandó A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás
Wp-postpass Munkamenet fenntartására szolgál, ha egy oldal vagy bejegyzés jelszóval védett. Állandó A honlap használatának megkönnyítése, beállítások mentése, releváns és statisztikai jellegű információk gyűjtése a látogatókról A GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás

2.2.1. Social plug-in modulok

A weboldal Google és Facebook statisztikák elkészítéséhez szükséges követőkódokat tartalmaz.
Ezeken kívül a következő pluginokat tartalmazza a weboldal.

Pluginok:

 • WP Security log plugin: IP címeket őriz meg. Leírás: https://www.wpsecurityauditlog.com
 • Security PRO: Ez a plugin logol és IP címeket jegyez meg, ha bármilyen támadás éri a honlapot.

2.2.2. Mit tehet Ön a sütikkel kapcsolatban

A böngésző programja segítségével megadhatja a hozzájárulását a sütik használatához.
Az Adatkezelőtől független sütik blokkolását elősegítő böngésző-bővítmények telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. Ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Weboldal nem minden funkciója lesz optimális működésű vagy egyáltalán elérhető.

2.3. Tájékoztatás weboldali adatkezelésről, adatfeldolgozásról és adattovábbításról

Amennyiben Ön a Weboldalt csak böngészi, látogatja (első kapcsolatfelvétel), úgy első alkalommal felugró ablak jelzi az Ön számára az adatvédelmi és az ott használt sütikre vonatkozó tájékoztatást és a tiltakozáshoz való jogát:

”Az oldal egyes funkcióinak megfelelő működését és egyes szolgáltatások elérhetőségét nem tudjuk biztosítani, amennyiben nem fogadja el a sütiket.

Az kontron.hu weboldal sütiket használ működése és a nyújtott szolgáltatások optimalizálása érdekében, továbbá a weboldalon igénybe vehető egyes szolgáltatások személyes adatai kezelésével járhatnak. A sütik tulajdonságairól, céljáról és engedélyezéséről, továbbá az adatkezelési szabályokról az alábbi linken talál bővebb tájékoztatást.””

„Elfogadom”.

Erre az esetre kifejezetten felhívjuk figyelmét a GDPR 21. cikk szerinti tiltakozáshoz való jogára és annak érvényesítési módjára.

Az Adatkezelő attól függő terjedelemben kér Öntől adatokat, hogy milyen terjedelemben veszi igénybe a Weboldal funkcióit és szolgáltatásait.

A név, e-mail cím, illetve telefonszám megadása az Adatkezelővel történő közvetlen kapcsolatfelvétel érdekében válhat szükségessé (https://kontron.hu/kapcsolat/), amennyiben azt szeretné, hogy vegyük fel Önnel a kapcsolatot. Fenti személyes adatai megadása a kapcsolatfelvétel érdekében teljes mértékben önkéntes, azonban ezen adatok megadása nélkül nem fogja tudni a Weboldal kapcsolatfelvételi funkcióját igénybe venni.

Mielőtt hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez a Weboldalon, kérjük, olvassa el az alábbi táblázatos összefoglalót a személyes adatok weboldali kezeléséről és csak ezek ismeretében döntsön hozzájárulásáról:

Szolgáltatás Kezelt személyes adatok Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Az adatkezelés időtartama
Kapcsolatfelvétel, hírlevél (meghívók, ajánlatok, akciók) Név, e-mail cím és/vagy telefonszám Felhasználóval történő kapcsolattartás és üzletszerzés. Feliratkozás tényét külön kérdésben jelezzük a weboldalon, ismételt megerősítést kérünk rendszeres időközönként. Leiratkozás a megadott elérhetőségeken és minden megkeresés esetén lehetséges és kérvényezhető, azonban GDPR értelmében azonosításhoz kötött folyamat. Feliratkozás „offline” formában is lehetséges rendezvények alkalmával. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont Legfeljebb 1 év
Kapcsolatfelvétel, kérdés elküldése Név, e-mail cím és/vagy telefonszám Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval megkeresése tárgyában A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont Legfeljebb 1 hét
Kapcsolatfelvétel, HR jelentkezés konkrét pozícióra Név; e-mail cím; telefonszám, Önéletrajz, bekerülés forrása (hirdetés, fejvadász, ajánlás, stb.), (a bruttó fizetési igény és az ajánló feltüntetése opcionális) Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval, munkakörre jelentkezés. A feltöltött állományok letöltése HTTPS biztonságos csatornán keresztül történik a HR rendszerbe. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont; legfeljebb 1 hónap
Kapcsolatfelvétel, HR (pool) nyilvántartásba vétel meghatározott időtartamra Név; e-mail cím; telefonszám, Önéletrajz, bekerülés forrása (hirdetés, fejvadász, ajánlás, stb.), (a bruttó fizetési igény és az ajánló feltüntetése opcionális) Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval a társaságnál bármikor megüresedő vagy nyitottá váló, képesítésnek megfelelő állás betöltése. A feltöltött állományok letöltése HTTPS biztonságos csatornán keresztül történik a HR rendszerbe. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont, de legfeljebb 2 év
HR felvételi és kiválasztási folyamat Név; e-mail cím; telefonszám, Önéletrajz, bekerülés forrása (hirdetés, fejvadász, ajánlás, stb.), (a bruttó fizetési igény és az ajánló feltüntetése opcionális) Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval a társaságnál megüresedett vagy megüresedő állás betöltése. A feltöltött állományok letöltése HTTPS biztonságos csatornán keresztül történik a HR rendszerbe. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont, de legfeljebb az adott pozíció betöltéséig
Kapcsolatfelvétel, ajánlatkérés Név; e-mail cím és/vagy telefonszám; vállalat, beosztás Kapcsolatfelvétel a Felhasználóval megkeresése tárgyában, ajánlatadás (Részletes kereskedelmi ajánlat kiadása folyamat külön folyamat jelen előzetes jelentkezési folyamattól.) A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont; de legfeljebb1 hónap
Weboldalon szervezett kvízek Név, e-mail cím és/vagy telefonszám; cégnév, beosztás; fénykép Felhasználóval történő kapcsolattartás, visszajelzés, egyeztetés. Fénykép megjelenítésének lehetősége a nyertes Felhasználó számára. A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont; de legfeljebb 1 év
Kapcsolatfelvétel, regisztráció Név; e-mail cím és/vagy telefonszám; jelzett adatok Regisztrációs adatok rögzítése. Kiegészítő tájékoztatás tartozhat a regisztrációhoz!

Regisztráció során a rendezvénynek helyt adó partnerrel szükséges lehet adatok megosztása. Ezt minden esetben külön jelezzük! Adatmegosztás célja a regisztráció tényének követése, rendezvény biztonságának megőrzése, beléptetés. Elérhetőségi adatokon túl szükséges lehet a rendszám megadása – a rendezvényen való parkolás biztosítása érdekében (behajtási engedély, díjmentes parkolás biztosítása)

A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont; de legfeljebb 1 hónap
E-learning, regisztráció (https://elearning.kontron.hu) Név; e-mail cím; felhasználónév és jelszó Oktatási anyagok biztosítása, forgalmazott termékek bemutatóinak megtekintése. Elvégzett modulok követése, nyilvántartása A Felhasználó önkéntes hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont A Felhasználó hozzájárulásának visszavonása – GDPR 17. cikk (1) bek. b) pont; de legfeljebb 1 év

(A felhasználót 1 év inaktivitás után felfüggesztjük, majd további 1 év elteltével töröljük.)

Naplóadatok IP cím rendszer működésének követése, biztonság fenntartása, hatósági megkeresések kiszolgálása. A weblap tartalmi szolgáltatásától függetlenül kerül tárolásra, nem összevezethető azzal. Technikai és hozzájárulási (consent) követési adatokat tartalmaz. Jogos érdek – GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont 1 év előírások alapján

2.4. Kik kezelik és dolgozzák fel személyes adatait?

A Felhasználók által az Adatkezelővel történő közvetlen kapcsolatfelvétel érdekében megadott személyes adatokhoz (név, e-mail cím, illetve telefonszám) az Adatkezelő ügyfélkapcsolati feladatokat ellátó, valamint marketing és üzletfejlesztési munkakört betöltő munkatársai férhetnek hozzá.

Adatfeldolgozók:

Invisio Web Studio www.invisio.hu Webfejlesztés és hostolás
Tarhely.eu www.tarhely.eu

Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormság u. 4. X. em. 241
Email: gdpr@tarhely.eu

Hostolás
Kontron AG Kontron AG

4020 Linz, Austria

Vállalati IT szolgáltatások
COL DIRECTINFO Kft. www.directinfo.hu

1147 Budapest, Gyarmat utca. 99/b.

weboldal üzemeltetés és support
Facebook Ireland Ltd. https://www.facebook.com

Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország

Közösségi tartalommegosztó szolgáltatások
Google Ireland Ltd. https://www.google.com

Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Internetes keresőszolgáltatások
LinkedIn Ireland Unlimited Company https://www.linkedin.com

Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Közösségi tartalommegosztó szolgáltatások
MailerLite https://www.mailerlite.com

Paupio st. 46, LT-11341 Vilnius, Lithuania

Hírlevél küldő szolgáltatások

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre a vonatkozó jogszabályi előírások szerint kerül sor. Amennyiben adatátadás történik valamely külső szolgáltató számára (pl. parkolás biztosítása rendszám alapján), akkor ott erre egyértelműen felhívjuk az adott adatlapon a figyelmet.

Az Adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

2.5. Adattovábbítás

Az kontron.hu weboldal működtetéséhez elengedhetetlenül szükséges esetekben, illetőleg kizárólag az érintett hozzájárulásával történhet adattovábbítás EGT-n kívüli ország területére a GDPR rendeletben meghatározott védelem biztosítása mellett.

2.6. Profilalkotás

Vállalatunk nem végez profilalkotást.

3.  Adatvédelmi rendelkezések

3.1. Adatkezelői kötelezettségvállalások és kötelezettségek

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy

 • a szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelést mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokhoz (különösen az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény adatkezelési előírásai, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete előírásaihoz és a mindenkori biztonsági követelményekhez igazodva végzi;
 • gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést;
 • minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Az Adatkezelő köteles

 • a jelen Adatkezelési Tájékoztatót a kontron.hu Weboldalon folyamatosan és jól látható helyen elérhetővé tenni;
 • az általa végzett adatkezelési tevékenységekről és a személyes adatok továbbításáról nyilvántartást vezetni a GDPR 30. cikke szerinti tartalommal;
 • a Felhasználók és az érintettek személyes adatainak védelme érdekében a személyes adatokat bizalmasan kezelni és minden olyan biztonsági, technikai, szervezeti és szervezési intézkedést megtenni, ami garantálja a kezelt adatok biztonságát;
 • gondoskodni arról, hogy az automatikusan rögzített adatok a felhasználói személyes adatokkal – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – ne legyenek összekapcsolhatók;
 • a személyes adatoknak a kockázat mértékének megfelelő szintű biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a tudomány és a technológia állására, a megvalósítás költségeire, az adatkezelés jellegére, hatókörére, körülményeire és céljaira, továbbá a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatokra;
 • az adatkezelés során megvédeni az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, továbbá gondoskodni róla, hogy az információk a rögzítés és a feldolgozás során megőrizzék pontosságukat és teljességüket;
 • rendszerét az elvárható módon védetté tenni az érintettek jogaira és szabadágaira jelentett változó valószínűségű kockázatoktól, a számítógéppel támogatott csalás, szabotázs, vandalizmus, kémkedés, tűz és árvíz, számítógépvírusok, a számítógépes betörések, stb. támadások ellen.
 • amennyiben jogszabály vagy jogerős hatósági döntés a rendelkezésére álló személyes adatok továbbítására kötelezi, úgy az Adatkezelő ezt teljesíteni. Jogszabály vagy jogerős hatósági döntés alapján megvalósuló adatátadásból származó következmények miatt az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.
 • Az Internet használata köztudomásúlag – így a Felhasználó számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság mellett sem zárható ki, hogy a támadások esetleg sikerrel járnak és kárt okoznak a Felhasználónak vagy magának az Adatkezelőnek. Az Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3.2. Fogalmak

A leggyakrabban használt fogalmak magyarázata:

érintett

Bármely információ alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

személyes adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

hozzájárulás

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

adatkezelő

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

adatkezelés

A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

profilalkotás

A természetes személyekre vonatkozó személyes jellemzők bármilyen automatizált személyes adatok kezelése keretében történő kiértékelése, különösen az érintett munkahelyi teljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségi állapotára, személyes preferenciáira vagy érdeklődési körökre, megbízhatóságra vagy viselkedésre, tartózkodási helyére vagy mozgására vonatkozó jellemzők elemzésére és előrejelzésére, ha az az érintettre nézve joghatással jár vagy őt hasonlóan jelentős mértékben érinti.

3.3. Adatbiztonság

3.3.1.  Óvintézkedések

Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével az alábbi megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtja végre annak érdekében, hogy a kockázatok mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja:

a) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez használt informatikai eszközöket úgy üzemelteti, hogy a kezelt személyes adatok csak az arra feljogosítottak számára legyen hozzáférhető (adat bizalmassága), de számukra folyamatos legyen az elérhetőség (rendelkezésre állás).

Az Adatkezelő az adatok kezeléséhez használt informatikai eszközöket úgy üzemelteti, a rendszer úgy került felépítésre, hogy a kezelt személyes adatok a hitelessége és hitelesítése biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), amit széles körű naplózási rendszerrel biztosít, ami megfelelően támogatja és igazolja a személyes adatok szabályozott módosíthatóságát, illetve változatlanságát (adatintegritás);

b) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását legkésőbb 3 munkanapon belül vissza lehessen állítani;

c) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres, legalább fél évente esedékes tesztelését, felmérését és értékelésének megvalósítását.

Informatikai rendszerünk és hálózatunk az általános piaci műszaki fejlettség szokásos szintjét alapul véve egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vett kockázatok:

 • személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából eredő kockázat,
 • személyes adat jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből eredő kockázat.

3.3.2.  Incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a GDPR 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről.

3.4. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei a kezelt személyes adataihoz kapcsolódóan

Ön jogosult arra, hogy

 1. kérésére visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, a személyes adatokhoz és a GDPR 15. cikk (1) bekezdésében rögzített információkhoz hozzáférést kapjon (hozzáférési jog),
 2. kérésére az adatkezelő a személyes adatait indokolatlan késedelem nélküli helyesbítse (helyesbítéshez való jog),
 3. kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat (elfeledtetéshez való jog), amennyiben nem áll fenn korlátozó feltétel,
 4. kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben a GDPR 18. cikkében foglalt valamelyik feltétel teljesül (adatkezelés korlátozásához való jog),
 5. kérésére a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra is, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, amennyiben ennek GDPR 20. cikkében foglalt feltételei fennállnak (adathordozhatósághoz való jog).

Hozzáférési jog

Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 1. a személyes adatok másolata (további példányokat plusz költség ellenében),
 2. az adatkezelés céljai,
 3. az érintett személyes adatok kategóriái,
 4. automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok,
 5. adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk,
 6. címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják,
 7. harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk,
 8. a tárolás időtartama és annak szempontjai,
 9. az érintett jogai,
 10. hatósághoz fordulás joga.

Helyesbítéshez való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog)

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
 2. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok,
 3. a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 4. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A törléshez való joggal akkor nem élhet az érintett, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. jogi kötelezettség teljesítéséhez,
 2. jogi igények érvényesítéséhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. ha Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 2. az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásának következményeként az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak:

 • az Ön hozzájárulásával,
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
 • más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
 • az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

 1. az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
 2. az adatkezelés automatizált módon történik.

E körben Ön jogosult arra is, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

3.5. Jogérvényesítés

Kérelme nyomán legkésőbb 1 hónapon belül írásban tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Amennyiben kérésének teljesítésére 30 napnál hosszabb idő szükséges (figyelemmel a kérelem összetettségére és a kérelmek számára), úgy erről a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, indokolással együtt tájékoztatjuk és a határidőt legfeljebb további 1 hónappal hosszabbítjuk meg.

Költségtérítést érvényesítünk, ha kérelme egyértelműen megalapozatlan, vagy ismétlődő jellege miatt túlzó. A költségtérítést a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával és az adminisztratív költségek figyelembevételével határozzuk meg, melyről írásban értesítjük. A már megfizetett költségtérítést visszafizetjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Ha az Ön fenti pontok szerinti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az Ön hozzájárulásával elektronikus úton közöljük a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A fenti pontokban foglalt jogosultságokra irányuló kérelem elutasítása esetén tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá az adatvédelmi hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.6. Jogorvoslatok

Hatósági vizsgálat kezdeményezése

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) bejelentés útján az érintett vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy az Adatkezelő által meghozott intézkedés következtében személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesíthetősége korlátozás alá vagy azok érvényesítésére irányuló kérelme elutasításra került.

Adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése

Az érintett kérelmezheti adatvédelmi hatósági eljárás lefolytatását is a NAIH-tól, amennyiben személyes adatainak kezelése során az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

Bírósági jogérvényesítés

A személyes adatai kezelésével kapcsolatosan az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, amely pert – választása szerint – a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó köteles bizonyítani. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe az adatvédelmi hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt, illetőleg adatfeldolgozót a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére, az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, valamint az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett törvény által védett jogai megkövetelik. Ha az adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő, illetőleg adatfeldolgozó az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől, illetőleg adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Az adatfeldolgozó mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy az általa végzett adatkezelési műveletek során a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségek, valamint az adatkezelő jogszerű utasításainak betartásával járt el. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

3.7. Záró rendelkezések

A jelen Tájékoztató a változó jogszabályi környezetre tekintettel jelenleg is felülvizsgálat alatt áll, ezért a változtatás jogát kifejezetten fenntartjuk, a változásokról a Weboldalon tájékoztatást teszünk közzé.

Jelen Tájékoztató visszavonásig érvényes!

Budaörs, 2023. szeptember

Kontron Hungary Kft.

Scroll to Top