MES PHARIS®

Manufacturing Execution System

Moduláris gyártástámogatási rendszer

A UNIS PHARIS® moduláris gyártástámogatási rendszere (Manufacturing Execution System, MES) teljes körű gyártástervező rendszer, amely lehetővé teszi a gyártási folyamat tervezését és ütemezését, a gyártási folyamat és a karbantartás ellenőrzését, illetve tartalmaz logisztika és Kanban modult is. A MES PHARIS® a teljes gyártási folyamat felügyeletét biztosítja a munka megrendelésétől a termék kibocsátásáig és raktározásáig.

Ipar területek

A rendszer folyamatosan felügyeli, és valós időben ellenőrzi a gyártási folyamatot a gyártóberendezésektől (pl. fröccsöntő és CNC gépek, szerelősorok stb.) való folyamatos adatgyűjtésnek köszönhetően és hosszú távon tárolja is az adatokat. Ily módon a gyártó cégek elemezhetik a termelés hatékonyságát a termelés növelése érdekében, illetve folyamatos visszajelzést kaphatnak profitabilitásukról.

MES PHARIS® modulok, területek

Adatgyűjtés

Kulcsterületek

A MES PHARIS® kétirányú szabványos kommunikációt biztosít a gépek, szerelősorok, és egyéb berendezések között.

Gépek közti
közvetlen kommunikáció
Technológiai paraméterek
felhasználási lehetőségei
Támogatott
kommunikációs módszerek

A gépek közti közvetlen kommunikáció az alábbi területeken a leggyakoribb:

 • Technológiai paraméterek/termelési adatok gyűjtése
 • Ciklusok gyűjtése
 • Gép állapotok gyűjtése
 • Változási előírások letöltése
 • A vezérlő állomásokon és a perifériákon mért értékek letöltése

A technológiai paraméterek felhasználási lehetőségei a MES PHARIS®-ban:

 • Karbantartás történeti adatok / technológiai értékek történetisége
 • Trendvonalak
 • Vizualizáció
 • Termelési terminálok támogatása, összekapcsolása a gyártási folyamat ellenőrzésével
 • A gyártási folyamat és az ellenőrzési terv betartásának ellenőrzése

Támogatott kommunikációs módszerek a berendezés típusa szerint:

 • Fröccsöntő gépek és perifériák
 • CNC gépek – köszörű, maró, vágó, drótvágó gépek …
 • Ellenőrző állomások – digitális mérlegek és műszerek
 • Szerelősorok

Folyamatban levő munkák nyomonkövetése

Kulcsterületek

On-line áttekintés
a folyamatban levő
munkákról
Bejelentkezett
operátorok
listája
Tervezés
elősegítése
Befejezési
időpont
becslése

On-line áttekintés a folyamatban levő munkákról, az ERP-ben is, teljesítés aktuális állapota: 

 • Az operátorok kötelezése arra, hogy regisztrálják a gyártási folyamatot, átláthatóbbá teszi a már teljesített megrendeléseket.
 • Ezek az információk elérhetők a MES PHARIS-ban, és továbbítva lesznek az ERP rendszerbe is.

A bejelentkezett operátorok listája, folytonosság megjelenítése:

Mielőtt a gyártási folyamat elkezdődik, megköveteli az operátoroktól, hogy jelentkezzenek be a Bar kódjukkal vagy az RFID kártyájukkal. Ez a folyamat segít egy összefoglaló, aktuális képet alkotni a jelenleg munkaállomásokon elhelyezkedő dolgozókról. A részletes áttekintés (opcionális paraméterekkel) megjeleníthető a MES PHARIS-ban vagy vizualizációs eszközökön is.

Tervezés elősegítése:

A részletes áttekintés a folyamatban levő munkákról, és az aktuális munka státuszokról sok esetben nélkülözhetetlen háttérinformáció a Gyártástervezés- és ütemezés modulnak. Figyelembe véve a munkafolyamatok aktuális állapotát, pontos termelési tervet eredményez.

Befejezési időpont becslése, előkészületi munkák a következő gyártási folyamathoz:

A rendszer képes kiszámítani a gyártás feltételezett befejezési időpontját az aktuális gyártási státuszok alapján. Ez lehetővé teszi, hogy egy figyelmeztetést állítsunk be a gyártósoron dolgozóknak, hogy közeledik a gyártási folyamat vége az aktuális munkaállomáson. A dolgozók így felkészülhetnek a következő munkafolyamatra, ez pedig csökkenti a gyártási folyamat időszükségletét.

Gyártási folyamat ellenőrzése

Kulcsterületek

Termelési
egységek
kihasználtsága
Operátorok számára
gyártási folyamat
Környezetkímélő
gyártási
folyamat
Közvetlenül a géptől származó
munkautasítások
előnye
Információs tábla,
disztribúciós lista

Termelési egységek kihasználtsága:

A gyártási folyamat modul implementációja utólagos gyártási terminálok felszerelését igényli. A kihasználtság szintjétől és az üzemmódtól függően lehetőség van úgy nevezett fészkeket létrehozni, ahol egy terminál működtet számos gépet.

Az operátorok számára gyártái folyamat menedzsment tréning:

Az aktuális ipari jogszabály: ISO/TS 16949 szerint a MES PHARIS® központi gyártási folyamat menedzsment tréninget biztosít az operátorok számára. Ha szükséges a MES PHARIS® lekorlátozza az operátorok hozzáférését a gyártási folyamathoz, egészen addig, amíg nem vett részt a képzésen.

Környezetkímélő gyártási folyamat- elektronikus gyártási dokumentáció:

MES PHARIS® megbirkózik a komplex gyártási dokumentációkkal elektronikus formában. A célja ennek az irányított folyamatnak, hogy tényleges, jóváhagyott gyártási dokumentáció könnyen hozzáférhető legyen egy képernyőn keresztül, akár a gép mellől is. Ezeket a gyártási dokumentációkat meg lehet osztani előre meghatározott csoportokkal. Így minden dokumentációt hozzá lehet rendelni a géphez, termék leírást vagy gyártási műveletet is.

Közvetlenül a géptől származó munkautasítások előnye:

A gyártási folyamatok irányítása a terminálokon keresztül növelheti a hatékonyságot.

 • A munkafolyamatok automatikusan továbbítva vannak az ERP rendszerbe,
 • Teljesen helyettesíti az űrlapok manuális kitöltését
 • MES PHARIS® terminál használata megkönnyíti az operátorok munkáját

Információs tábla, disztribúciós lista: Az információs táblákat arra használják, hogy minden egyes gépen megjelenítsék a munkatervet. A képernyőn megjelenített lista a megadott gépen lehetővé teszi, hogy a felhasználónak meghatározza a munkatervet, és az adott gépre vonatkozó terméket. Ezek az információs táblák megjeleníthetők nagy kijelzőkön, a nélkül, hogy bejelentkeznénk a MES PHARIS rendszerbe.

Teljesítménymutatók, jelentések

Kulcsterületek

OEE -
Eszköz
-hatékonyság
OEE –
idővonal
BGE –
Megrendelések
családfája
Folyamatban levő munkák
nyomon követése
Gép
ciklusok értékelése
Alkalmazottak
ellenőrzése

OEE (Overall Equipment Effectiveness)

A teljes eszközhatékonyság kulcsfontosságú indikátora a termelések teljesítményének összehasonlításához. OEE célja, hogy azonosítsa a problémás területeket. A MES PHARIS-ban fontos szerepet játszik az eszközök felhasználásának és a munkafolyamatok hatékonyságának ellenőrzése, a kritikus pontokat megtalálása és kapacitási problémák feltárása. OEE (Overall Equipment Effectiveness) – Teljes eszközhatékonyság több indikátort is tartalmaz: Minőségi értékelés • Teljesítmény • Kihasználtság

OEE – Idővonal:

Az idővonal a legfontosabb eszköze az OEE növekedésének szemléltetésére, a rendszer két féle megjelenítést engedélyez a felhasználók számára.

 • Gép működése szerinti idővonalat
 • Termelés szerinti idővonalat.

BGE – Megrendelések családfája:

A megrendelések családfájának nyomon követésében a MES PHARIS fontos szerepet játszik. Leginkább a járműipari beszállító ügyfelek számára lehet kritikus.

Folyamatban levő munkák nyomon követése:

 • On-line áttekintés a folyamatban levő munkákról, az ERP-ben is,
 • A teljesítés aktuális állapota
 • A bejelentkezett operátorok listája, folytonosság megjelenítése
 • Tervezés elősegítése
 • Befejezési időpont becslése, előkészületi munkák a következő gyártási folyamathoz
Alkalmazottak ellenőrzése- teljesítmény, minőség, leállások

A gyártási folyamat hatékonyságának növelésében az alkalmazottak ellenőrzése fontos szerepet játszik. PHARIS egy teljesítményértékelő rendszert kínál, ami figyelembe veszi a szükséges gyártási időt is, valamint a leállásokat is. Rögzíti az összes ciklusát minden egyes eszköznek. Ezen információk alapján lehetőség van a ciklusokról statisztikát, kimutatást készíteni. MES PHARIS®-ban integrált alkalmazás van a felhasználó szerinti jelentés készítésére, felkínál általános jelentés sablonokat, de lehetőség van egyéni jelentések elkészítésére is. Jelentés készítésének alkalmazása az alábbi 3 rész modult tartalmazza: Jelentés menedzser, Jelentés készítő- létrehozás, módosítás és a Jelentés nézegető.

Az általános előnyök mellett a MES PHARIS® -ban készített jelentések kiegészülnek a következő előnyökkel:

 • A felhasználó létrehozhat egyénileg testreszabott jelentéseket,
 • A felhasználó igénye szerint lehetőség van a tartalom és a kinézet módosítására,
 • Lehetőség van a speciális jelentéseket elkészítést csak előre meghatározott felhasználók számára elérhetővé tenni,
 • Lehetőség van arra, hogy rendszeresen küldjenek jelentéseket egy előre meghatározott e-mail címre,
 • Kombinálhatók a termelési és technikai adatok,
 • A felhatalmazott felhasználok közvetlenül hozzáférnek a MESH PHARIS adatbázishoz

Népszerű jelentések:

 • Műszakok értékelése,
 • A tervezett és tényleges gyártási idő összehasonlítása,
 • Gépek/eszközök története,
 • PPH,
 • Folyamatok listája,
 • Munkafolyamat,
 • OEE összefoglaló jelentés,
 • Áttekintés a tervekről,
 • Áttekintés az alkalmazottakról,
 • Anyag felhasználás tervezése,
 • Csomagolóanyag fogyasztásának tervezése,
 • Operátorok teljesítménye

Termelés vizualizáció

Kulcsterületek

Általánosan használt
információk megjelenítése
Hozzáférés
a vizualizációs beállításokhoz
Termelés
vizualizációjának jellemzői

Általánosan használt információk megjelenítése a MES PHARIS vizualizációs kijelzőkön:

 • Folyamatban levő munkák- vevői megrendelések, gyártási folyamatok, terv, gyártott egységek száma, termelési késedelem…
 • Gyártási folyamat befejezésének időpontja- értesítés a következő gyártási folyamat előkészítésének szükségletéről
 • Hívás megjelenítése,
 • Információ a használatban levő gépekről,
 • Munkafolyamatra regisztrált operátorok,
 • A gépek technológiai paramétereiről átfogó leírás- ciklus, hőmérséklet, nyomás
 • Információs tábla,
 • KPI (Key Performance Indicator- Fő teljesítménymutatók)

Hozzáférés a vizualizációs beállításokhoz:

MES PHARIS®-ban integrált alkalmazás van a felhasználó szerinti jelentés készítésére. MES PHARIS® felkínál általános jelentés sablonokat, de lehetőség van egyéni jelentések elkészítésére is. Az általános előnyök mellett a MES PHARIS® -ban készített jelentések kiegészülnek a következő előnyökkel:

 • Az irodában található MES PHARIS® fő kliensről, vagy PDA-n keresztül Windows okostelefonokról
 • Összeszerelő műhelyben, boltokban, supervisor-i irodákban.. elhelyezett nagy monitorokon keresztül

A termelés vizualizációjának jellemzői:

 • A felhasználók testre szabhatják a képernyőn megjelenítendő jellemzőket, mindezt egyéni igények szerint
 • Korlátlan számú képernyő nézet létrehozása
 • Hely szerinti képernyőnézet beállításának lehetősége
 • Munkakör szerinti képernyőkép választási lehetőség
 • Ha az értékek változnak, azt a képernyőn megjelenített értékek azonnal lekövetik

Karbantartás felügyelet

Kulcsterületek

Van egy külön modulja a karbantartás felügyeletre, ez egy átfogó, integrált megoldás a gépek és szerszámok karbantartásához, ebbe a modellbe integrálták a minőség menedzsment elvárásait, az ISO/TS 16949 szerint.

Karbantartás felügyelet
használata
Karbantartási modul
elsődleges területei
Karbantartás létrehozásának
és megszüntetésének
feltételei
Karbantartási
kérésen belüli
meghatározás

A karbantartás felügyelet használata a következő előnyökkel jár:

 • Biztosítja a felhasználót arról, hogy a karbantartás megfeleljen a szabványoknak,
 • Átfogó képet nyújt a karbantartási folyamatokról,
 • Kapcsolatban áll a géppel, így folyamatosan gyűjti a ciklusok számát, működési órák számát- fölöslegessé válik a manuális adatrögzítés,
 • Meghatározott feltételek teljesülése esetén automatikus karbantartást igényel

Karbantartási modult elsődlegesen az alábbi területeken használják:

 • A termelői berendezések, munkaállomások, elektronikus naplójának menedzselése,
 • Karbantartás tervezése, kalibrálása, beállítása,
 • Ellenőrzési terv integrálásának lehetősége,
 • Az egyedi gép illetve munkaállomás karbantartási igényének automatikus rögzítése,
 • Karbantartási folyamat monitorozása
 • A tervezett karbantartások automatikus monitorozása, és automatikus értesítés küldése az operátornak
 • Karbantartás értékelések, jelentések

A karbantartás létrehozásának és megszüntetésének feltételei:

 • On-line értékek a gépekről- ciklusok száma, működési órák száma, hőmérséklet
 • Idő feltételek, beleértve a periodicitást

A karbantartási kérésen belül részműveleteket az alábbi elemek alapján lehet meghatározni és menedzselni:

 • Munka kártya,
 • Munkalap,
 • Munkafolyamat,

Gyártástervezés és -ütemezés

Kulcsterületek

JIT(JUST IN TIME) érvényesülése
a gyártási folyamat során
Munkafolyamatok tervezése a félkész és kész termékek alapján
Kapacitás tervezés
limitált erőforrás esetén
Szimulációk biztosítása
a változó bemenetek alapján
Értesítés
a kritikus pontokról
Kapcsolat
az ERP rendszerekkel

A MES PHARIS általi tervezés előnyei:

 • Figyelembe veszi az aktuális munkafolyamatokat
 • Kapcsolat a karbantartással
 • Figyelembe veszi az alapanyagok, alkatrészek tényleges elérhetőségét, foglaltságát
 • A gyártási rendelések rögzítése, kezelése
 • Figyelembe veszi az eszközök aktuális státuszát
 • A feladatok automatikus elosztása a gyártási terminálokon
 • Figyelembe veszi a dolgozók képzettségét
 • Lehetőséget biztosít a riasztásra való azonnali visszahatás követelésére

A JIT (JUST IN TIME) érvényesülése az egész gyártási folyamat során:

A tervezést a gyártási folyamatok határozzák meg. Ezek a műveletek (JIT) kiterjednek a gyártás minden egyes folyamatára.

Munkafolyamatok tervezése a félkész és kész termékek alapján:

Ez a folyamat az alábbi logika alapján működik: figyelembe veszi a kész termékeket, félkész termékeket, beleértve az alkatrészek listáját is. Ez a rendszer optimalizálja a termelést a kezdetektől fogva, különös tekintettel a kritikus pontokra.

Kapacitás tervezés limitált erőforrás esetén:

A meghatározott erőforrások esetén a rendszer képes termelési tervet készíteni limitált kapacitású esetekre. Tipikus kapacitás korlátozó tényezők.

 • Gépek, eszközök,
 • Munkaállomások,
 • Kapcsolódó berendezések, eszközök,
 • Emberek,
 • Alapanyag,

Szimulációk biztosítása a változó bemenetek alapján:

A tervező modulnak van olyan opciója, hogy különböző szimulációkat készítsen és mentsen el a termeléstervezéshez. A szimulációkat a bementei feltételek befolyásolják, ez lehet a szállítási mennyiség vagy időpont.

Értesítés a kritikus pontokról:

A rendszer értesíti a felhasználót a kritikus pontoknál, így a felhasználónak módjában áll a tervezés bemeneti feltételein változtatni. A tervezés során a rendszer értesít az elérhető termelési kapacitásról.

 • A megrendelés teljesítéséhez szükséges idő,
 • Szállítási határidő elmulasztása,
 • Raktárban elérhető anyagok,
 • Eszköz kapacitás,

Kapcsolat az ERP rendszerekkel:

A MES rendszerben a tervező modul arra szolgál, hogy létrehozza a kapcsolatot az ERP rendszerekkel. Erre egy standard kommunikációs felületet használnak.

Eszközmanagement

A UNIS komplett megoldást kínál az RFID azonosítókkal az öntőformákhoz is.

A javasolt megoldás figyelembe veszi az öntőformák magas hőmérsékletét is. Az RFID-s azonosítás leegyszerűsíti és felgyorsítja a munkafolyamatot, e mellett minimalizálja a hibák számát. PHARIS® rendszer eszközmanagement modulja egy átfogó táblázatot nyújt a nyilvántartott szerszámokról. Ez a modul kommunikál a gépekkel és automatikusan rögzíti az eszköz ciklusainak számát. Az eszközök azonosítását általában RFID chipek használatával oldják meg.

Az eszközmanagement használatának előnyei:

 • A megfelelő eszköz ellenőrzése a gyártás előtt
 • Operatív táblázat a rögzített eszközkarbantartásokról
 • A termelés-tervezés és ütemezéshez a lehetséges szerszámok állapotának listája
 • Az eszközök részletes tulajdonságainak listája (gép, tárolás, karbantartás, termelékenység…)
 • Összefoglaló táblázat az eszköz teljesítményéről
 • Áttekintés az eszköz cseréjéről és fogyasztásáról
 • Az eszköz hatékony azonosítása- általában RFID-val

Riasztás és eszkalációs rendszer

Kulcsterületek

Riasztási
rendszer
Értesítő
rendszer
Eszkalációs
rendszer

Riasztási rendszer:

A riasztási rendszert többnyire belső gyártási folyamat során felmerülő probléma esetén használják amelynek eredményei.

 • A nem produktív idő csökken, növeli az OEE (teljes eszközhatékonyság)-t,
 • Csökken a hibás termékek gyártásának száma,
 • Biztosítja a felhasználót arról, hogy a technológiai előírásoknak megfelel,
 • Biztosítja a felhasználót arról, hogy az ellenőrzési terveknek megfelel
 • Csökkenti a különbséget a tervezett és a valós idejű gyártási idő között
 • Humán erőforrás optimális elosztása, például jelez az operátornak, ha valaki végzett a munkájával, és melyik munkaállomáson van szükség humán erőforrásra

Értesítő rendszer:

Az értesítés a riasztási rendszer bővítménye, és elsősorban műhelyekbe készült. Az értesítő rendszert általában egy nagy vizuális kijelzőn, sms-en vagy e-mail-en keresztül használják.

Eszkalációs rendszer:

Az eszkalációs rendszert a riasztási és az értesítési rendszerre lehet alapozni. Abban az esetben, ha a riasztást/értesítést nem erősíti meg a megfelelő ember, a rendszer automatikusan küld egy riasztást a supervisornak.

A manuális értesítőt általában az operátorok használják, hogy értesíteni tudják az illetékes:

 • operatort
 • gépkezelőt
 • beállítót
 • ellenőrt
 • karbantartót

Az automatikus értesítőt a rendszer küldi ki előre beállított feltételek teljesülésének esetén:

 • előírt szabványtól való eltérés esetén
 • ha szükségessé válik a szerszám cseréje
 • megnövekedett a késedelmi idő a gyártás során
 • megfelelő reakció hiányának esetén

Minőség management

Kulcsterületek

Ellenőrzési
terv
Kapcsolat
az irányító állomásokkal
Integrált irányítási rendszer
Tréning menedzsment
Környezetkímélő termelés
Riasztások
Riasztások kiértékelése

Az integrált irányítási rendszerek előnye:

 • Automatikusan továbbítja a gép paramétereit az irányítási rendszerbe
 • Online paraméter továbbítás
 • Lehetőség arra, hogy a gyártási folyamat során felmerülő problémákra megjósolja a reakciót
 • Megszűnnek a manuális adatkitöltés által okozott hibák

Ellenőrzési terv:

A MES PHARIS®-ban lehetséges a termékleírások bővítése az ellenőrzési terv meghatározásával.

Kapcsolat a mérő és irányító állomásokkal:

MES PHARIS® képes kapcsolódni az irányító állomásokhoz, mérlegekhez, műszerekhez.. ami lehetővé teszi a mért értékek automatikus letöltését, és elvégzi a validálást

Integrált irányítási rendszer:

Az irányító és mérő állomásokon mért adatok automatikusan elküldhetők a MES PHARIS-ból az statisztikai adatfeldolgozó központokba, mint például: PALSTAT, QSTAT, stb.

Tréning menedzsment:

Ez a funkcionalitás lehetővé teszi, hogy átfogó képet kapjunk a képzett felhasználókról és az ő képzetségi szintjükről az egyes gyártási folyamatokkal kapcsolatban. MES PHARIS® lehetőséget kínál arra, hogy korlátozzuk az operátorok bejelentkezését az egyes feladatokra a képzettségi szintjük szerint.

Környezetkímélő termelés:

A MES PHARIS® elektronikus formában oldja meg az összetett gyártási folyamatok dokumentálását. Ennek az irányított folyamatnak az a célja, hogy az aktuális és jóváhagyott gyártási dokumentációk könnyen hozzáférhessünk a gép mellett található gyártó terminálról is.

Riasztások:

Az ellenőrzési lépések összeköthetök a riasztási funkcióval. Ez az alapértelmezett folyamat biztosítja Önt arról, hogy a beállított értékektől való eltérés esetén az ellenőrzési folyamat azonnal értesíti a felelős személyt a potenciális problémáról a gyártási folyamat során.

Riasztások kiértékelése:

A riasztási feljegyzések és az eszkalációt okozó mechanizmusok fontos háttérinformációk az újraértékelési, korrekciós folyamatok során.

Gyártáslogisztika, kanban

Kulcsterületek

Kanban
Szállítólevelek
Csomagolási egységek
Egyedi rész
-meghatározás
Termelési logisztika támogatása
Nyomon követés

Kanban:

A KANBAN rendszer az anyagellátás menedzselésére használják. Ez a modul lehetővé teszi az automatikus és manuális anyagrendelés létrehozását. Az anyagrendelés figyelembe veszi a termelést, tárolást, szállítást.

Szállítólevelek:

A szállítólevelek modul lehetővé teszi, hogy létrehozzunk, szerkesszünk, nyomtassunk szállítóleveleket a MES rendszerben elérhető adatok felhasználásával.

Csomagolási egységek:

A csomagolási egységek menedzsmentje kezeli a csomagolási és raklap kitöltési folyamatokat és a következő funkciókat kínálják.

 • Csomagolási előírások – csomagolási kapacitás, raklap egység, alternatív egységek
 • Automatikus csomagolási egység kitöltés-online információra alapozva
 • Címke nyomtatás
 • Egységek tárolása

Egyedi részmeghatározás, nyomon követése:

A nyomon követés kifejezetten az autóipari és a biztonsági berendezések gyártás során hasznos, úgy mint a: légzsák, motor alkatrészek stb. Itt a megrendelőtől elvárás, hogy nyomon követhesse és elérje a terméket.

Termelési logisztika támogatása:

 • Nem megfelelő termékek levétele
 • Transzfer a csomagolási és raklap egységek között
 • Csomagolási és raklap egységek létrehozása és törlése
 • Eszközt biztosít a keletkezett hulladékokkal kapcsolatos információk kezelésére

A nyomon követés részeként a kísérő információk is tárolásra kerülnek:

 • Használt anyagok, félkész termékek
 • Technológiai paraméterek- hőmérséklet, anyag, nyomás, időtartam
 • Irányítási menedzsment- mért értékek, megfelelő ellenőrzési terv
 • Gyártási folyamatba bevont emberek
 • Munkajóváhagyások, elutasítások, javítások
 • Használt program, gép beállítási paraméterek
 • Használt eszköz
 • Karbantartás
 • Stb.

Ipari digitalizáció – Mes Pharis Blog

Scroll to Top